Inženýring

Získat stavební povolení neznemená pouze nechta zpracovat projekt, ale je zapotřebí zajistit i další podklady jako jsou např. vyjádření správců inženýrských sítí, dopravní řešení vjezdu na pozemek, souhlas obce a v neposlední řadě i samotná komunikace se stavebním úřadem. Abychom Vám ušetřili čas i nervy, zajistíme příslušná povolení za Vás, případně zajistíme podklady ve Vámi požadovaném rozsahu.

Nabízíme:
  • předprojektová příprava – pomoc při tvorbě investičního záměru, výběr pozemku apod.
  • zajištění podkladů, vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy
  • zastupování před stavebním úřadem - vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení atd.
  • poradenství