Technologie

Nosná konstrukce dřevostaveb:

Jako nosnou konstrukci našich dřevostaveb používáme dřevěný KVH hranol o standardním rozměru 60x160 mm. Hranoly jsou kladeny v osové vzdálenosti 625 mm. Ztužení celé konstrukce zajišťuje pobití hranolů OSB deskou o síle 15 mm. Strop je proveden z BSH hranolů, které mohou být v závislosti na přání zákazníka pohledové, případně ukryté v konstrukci. Krov je proveden ze smrkového řeziva a je zakrytý paropropustnou hydroizolační folií, aby stavba byla ještě před pokládkou střešní krytiny chráněna proti dešti.

Skladba stěnových systémů:

Dřevostavby provádíme ve dvou základních variantách obvodové stěny. První varianta je difúzně otevřená skladba. Kde není zapotřebí používat parozábranu, druhá varianta, o něco levnější je provedena jako difúzně uzavřená konstrukce s parozábranou na vnitřní straně skladby.

Výhodou difúzně otevřené skladby se fakt, že takto provedená konstrukce je schopna částečně vstřebávat vzdušnou vlhkost z interiéru a zpětně jí v případě potřeby do interiéru opět uvolňovat, čímž dosáhneme přirozenějšího vnitřního prostředí.

Vnější stěna – difúzně otevřená:

 1. 1. Sádrovláknitá deska Fermacell
 2. 2. Instalační předstěna
 3. 3. Sádrovláknitá deska Fermacell
 4. 4. Nosný rošt z KVH hranolů
 5. 5. Tepelná izolace – foukaná celuóza
 6. 6. Dřevovláknitá deska
 7. 7. Lepidlo s výztužnou tkaninou, fasádní omítka, případně dřevěný obklad
Tepelný odpor konstrukce R= 5,44 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U= 0,18 W/m2K

V případě požadavku na pasivní dům je možné skladbu stěny upravit zvýšením tloušťky tepelné izolace.


Vnější stěna – difúzně uzavřená:

 1. Sádrovláknitá deska Fermacell
 2. Instalační předstěna
 3. Parotěsná folie
 4. Nosný rošt z KVH hranolů
 5. Tepelná izolace – minerální vlna
 6. Sádrovláknitá deska Fermacell
 7. Fasádní polystyren
 8. Lepidlo s výztužnou tkaninou, fasádní omítka, případně dřevěný obklad
Tepelný odpor konstrukce R= 6,13 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U= 0,16 W/m2K

V případě požadavku na pasivní dům je možné skladbu stěny upravit zvýšením tloušťky tepelné izolace.


Vnitřní stěna – nenosná příčka:

 1. 1. Sádrovláknitá deska Fermacell
 2. 2. Tepelná izolace – minerální vlna
 3. 3. Sádrovláknitá deska Fermacell

KST Stavby s.r.o. se nově nacházejí i na oblíbené sociální síti Facebook, na které nás můžete rovněž kontaktovat.

Otevřít Facebook »